تعدادی از مشترکانی که با پیوستن به طرح ترابردپذیری اپراتور خود را تغییر داده‌اند به مشکلاتی که پس از انجام ترابرد با آن مواجه شده‌اند شکایت دارند. در این ویدیو تعدادی از این مسایل برای راهنمایی کاربران معرفی شده‌اند. پیش‌تر نیز مسایلی از قول معاون سازمان تنظیم مقررات رادیویی و کاربران ذکر شده بود که امیدواریم سریع‌تر رفع شوند.