توضیح فرایند، راهنما و نحوه انجام ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه بین ایرانسل رایتل و همراه اول طبق مقررات رسمی

در روزهای اخیر شاهد تغییرات مختلفی در فرایند و نحوه‌ی اجرای فرایند ترابردپذیری بوده‌ایم. ازطرفی انجام این طرح بارها به تاخیر افتاده است. از این‌رو تصمیم گرفتیم تا زمان اجرای نهایی طرح ترابردپذیری از معرفی فرایند خوددداری کنیم تا مخاطبان محترم را ناخواسته به اشتباه نیاندازیم.