حسین فلاح جوشقانی معاون سازمان تنظیم مقررات رادیویی(رگولاتوری) در اظهاراتی که در سایت این سازمان منعکس شده، به مهمترین مشکلات طرح ترابردپذیری پرداخت.

فلاح جوشقانی ضمن تاکید بر نظارت مستمر بر عملکرد اپراتورها در طول اجرای پروژه ترابردپذیری اذعان داشت طرح ترابردپذیری با مشکلات فنی همراه بوده است. این درحالی است که بسیاری از مشترکان ناراضی اپراتورها را مسوول ایرادات مختلف در طول فرایند ترابردپذیری می دانند. اما بنابر اظهارات معاون رگولاتوری این ایرادات بر عهده اپراتورها نبوده و احتمالا پیچیدگی های فنی این طرح باعث بروز مشکلات شده است.

معاون رگولاتوری اظهار داشت: با برگزاری جلسات مداوم کنترل پروژه با حضور نمایندگان اپراتورها، پیمانکار و ناظر، عملکرد سیستم بررسی شده و با اعمال نظارت و پایش مداوم پروژه، اشکالات موجود شناسائی، پیگیری و رفع شده است.

فلاح جوشقانی با اشاره به مقایسه گزارشهای سیستمی از فرایند ترابردپذیری افزود: میزان ترابرد تکمیل شده از ۲۴ درصد به ۵۵ درصد در حال حاضر رسیده است و ۴۵ درصد عدم تکمیل ترابرد نیز به دلیل انصراف خود مشترکان و یا رد درخواست ترابرد به دلایل قوانین تجاری ترابردپذیری است و اپراتورها در این زمینه کوتاهی نکرده‌اند.

فلاح احراز نشدن هویت مانند تطابق نداشتن مشخصات اعلام شده با مشخصات دارنده شماره، رعایت نکردن ترابرد نظیر به نظیر مانند درخواست ترابرد سیم‌کارت دایمی به اعتباری و بالعکس، فعال نبودن سیم‌کارت، فعال‌بودن کمتر از سه ماه سیم‌کارت شماره مورد درخواست برای ترابرد و پرداخت نکردن به موقع صورتحساب اولیه صادر شده از اپراتور فرستنده توسط مشترک در سیم‌کارت‌های دائمی را از دلایل رد درخواست ترابرد عنوان کرد.

پیش از این نیز در سایت ترابردپذیری به مشکلات فنی ترابردپذیری پرداخته شده است و با توجه به نظراتی که از خوانندگان سایت دریافت می‌شود به‌نظر نمی‌رسد مشکلات فنی این طرح بصورت کامل برطرف شده باشند و هم‌چنان مشترکان با ایرادات فراوانی پس از ترابرد مواجه می‌شوند.