اگر اخیرا به سایت رایتل سری زده باشید، احتمالا متوجه نوار سبز رنگ بالای سایت شده‌اید. در این نوار تبلیغ ترابرد به رایتل قرار گرفته است.

پس از شروع طرح ترابردپذیری هر سه اپراتور موبایل برای تشویق مشترکان به ترابرد سیم‌کارت‌هایشان به اپراتوری دیگر سعی کردند تبلیغات مختلفی را انجام دهند. هر سه اپراتور بخش‌هایی مهم در سایت خود را برای تبلیغ ترابردپذیری قرار دادند.

رایتل نیز مانند دو اپراتور دیگر تلاش کرد از بازدیدکنندگان سایت خود مشترکان ترابرد کرده، بسازد پس در قسمت بالایی سایت خود در نواری سبز رنگ تبلیغ «ترابرد با رایتل» را قرار داد.

اما یک نکته جالب و عجیب در تبلیغ ترابرد به رایتل وجود دارد، یک غلط نگارشی!

در این نوار سبز رنگ حروف دو جمله به صورت انیمیشن نوشته می‌شود:

  • همراه قدیمیتُ بروز کن
  •  ترابرد به شبکه رایتل

در نگاه اول این جملات علاوه بر تشویق مخاطب به ترابرد به رایتل طعنه‌ای به همراه اول نیز محسوب می‌شود. همراه اول در این جملات به همراه قدیمی تعبیر شده است، ضعف معنایی این جمله این است که دوست و همراه قدیمی در ادبیات فارسی بار معنایی مثبت و ارزشمندی دارد و مشخص نیست چرا مدیر بازاریابی یا روابط عمومی رایتل فکر می‌کند تغییر همراه قدیمی برذهن مخاطب تاثیر مثبتی باقی می گذارد؟

جدا از اینکه این دو جمله بارمعنایی مثبتی ندارند، باوجود آنکه پشت سرهم می‌ایند از نظر آوایی نیز هماهنگ نیستند ولی از این نیز بگذریم از غلط نگارشی آن نمی‌توان گذشت.

«همراه قدیمتُ عوض کن» درواقع «همراه  قدیمی‌ات را به‌روز کن» بوده‌است که به رسم ناخوشایند بعضی برندهای ایرانی به‌صورت محاوره‌ای نوشته شده است. نگارش محاوره‌ای البته غلط نیست و ایرادی نیز ندارد. حتی بعضی از مدیران بازاریابی گمان می‌کنند نگارش محاوره‌ای به ارتباط صمیمی‌تر با مخاطب می انجامد هرچند در این فرضیه اما و اگرهای فراوانی هست اما فی‌نفسه نمی‌توان ایرادی به محاوره‌ای نوشتن متن وارد کرد اما، یک امای بزرگ در این بین وجود دارد؛ نوشتن محاوره‌ای نیز قواعد خود را دارد و با غلط نویسی متفاوت است.

اگر با نگارش فارسی و مسایل آن سرو کار داشته باشید حتمن از خطای هکسره شنیده‌اید. ه نمی تواند جایگزین کسره شود و کسره نمی‌تواند جایگزین ه شود.

جمله رایتل درواقع خطای «واو ضمه» است. ضمه نمی‌تواند جایگزین «و» یا «او» شود.

ترابرد همراه اول به رایتل
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • Gmail

در این تصویر روش درست محاوره‌ای نویسی جمله‌ی مورد نظر رایتل برای تشویق ترابرد از همراه اول به رایتل نشان داده شده

رایتل برای ساخت یک جمله محاوره‌ای می‌توانست بنویسد «همراه قدیمیتو بروز کن» اما فرمی که ضمه را جایگزین «و» کرده بطور قطع غلط است.

نمی توان بین غلط نگارشی و ناکامی در ترابردپذیری رابطه‌ای تعریف کرد اما به هرحال باید توجه کنیم که در میان سه اپراتور رایتل دارای بزرگترین تراز منفی در میزان مشترکان ترابرد کرده است و تعداد زیادی مشترک را در طرح ترابرد از دست داده که عموه آنان به همراه اول مهاجرت کرده‌اند. آمار دقیق ترابردپذیری را می ةوانید در صفحه نخست سایت ترابرد مشاهده کنید.