سایت ترابرد ارایه دهنده اخبار و اطلاعات طرح ترابردپذیری، برای آگاهی و تحلیل نظرات مشترکان تلفن همراه از شما دعوت می‌کند تا دریک  نظرسنجی کوتاه زیر شرکت کنید.

این نظرسنجی برای آگاهی از نظرات کلیه مشترکان تلفن همراه طراحی شده است. به این معنا، چه از طرح ترابردپذیری استفاده کرده یا علاقمند به انجام ترابرد هسیت و یا حتی اگر  تمایلی به ترابرد ندارید می‌توانید با صرف یک یا دو دقیقه وقت نظرات خود را در مورد این طرح و خدمات اپراتورهای تلفن همراه با سایر مشترکان به اشتراک بگذارید.

به سه نفر از کسانی که در این نظر سنجی شرکت کنند کارت‌ هدیه ۲۰۰ هزار تومانی اهدا می‌شود.

کافیست به صفحه نظرسجی رفته و به چند سوال پاسخ دهید.