سایت ترابردپذیری اخیرا با هدف آگاهی و تحلیل نظرات مشترکان تلفن همراه، نظرسنجی آنلاینی برگزار کرده تا نظرات کاربران را درباره امکان ترابرد را جویا شود با جمع‌آوری اطلاعات درباره تجربه‌ای که از استفاده از آن داشته ‌اند تحلیل بهتری از واکنش مشترکان و نظرات آنها بدست آورد.
این نظرسنجی اینترنتی که در سایت ترابرد پیاده شده بود، نظرات کاربران درباره کیفیت خدمات طرح ترابرد را نیز جویا شده بود و در بخش دیگری با مطرح کردن روش‌های کسب اطلاع از طرح، قوت و ضعف نفوذ رسانه‌ای ترابرد را نیز به نقد و نظر مشترکان واگذار کرده بود.
طبق بررسی‌های آماری که بر روی نتایج ثبت شده این نظرسنجی انجام شده بود و دارندگان سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری با یک نسبت نزدیک (50.4 درصد دارندگان سیم کارت اعتباری و 48.6 درصد دارندگان سیم‌کارت دائمی) در آن شرکت کرده بودند، مشخص شد که 39 درصد از افراد ترابرد موفق داشته‌اند، 5 درصد گزینه «ترابرد موفق داشتم اما ترابرد خود را لغو و به اپراتور اصلی بازگشتم» را انتخاب کرده‌اند، 9 درصد اعلام کرده‌اند که «خواستم ترابرد کنم اما ناموفق بود» ، 23 درصد اعلام کرده‌ند که «می خواهم ترابردکنم یا اطلاعات بیشتری نیاز دارم» و 24 درصد هم اظهار داشته‌اند که «در مورد ترابردپذیری کم و بیش اطلاعات دارم اما ترابرد نخواهم کرد».


افرادی که گزینه « در مورد ترابردپذیری کم و بیش اطلاعات دارم اما ترابرد نخواهم کرد » با تفکیک زیر دلایل خود را برای عدم استفاده از طرح ترابردپذیری به نحو زیر بیان‌کرده‌اند:
48 درصد این مشترکان از خدمات اپراتور خود راضی بوده‌اند، 24درصد از آنها، نظرات منفی زیادی درباره ترابرد شنیده‌اند، 16 درصد حوصله انجام مراحل ترابرد را ندارند، 8درصد معتقدند «سایر اپراتورها آنتن‌دهی خوبی ندارند» و 4 درصد نمی‌خواستند که بیشتر هزینه کنند.

 

براساس آمارهای ثبت شده این نظرسنجی، 20 درصد از افرادی که ترابرد موفق داشته‌‌اند از ایرانسل به همراه اول و رایتل مهاجرت کرده‌اند و 73 درصد آنها از همراه اول مهاجرت کرده‌اند و 7 درصد نیز مشترکینی بودند که از رایتل به ایرانسل و همراه اول ترابرد کرده‌اند.


از میان افرادی که ترابرد موفق داشتند، 14 درصد اعتباری بودند و ترابرد کردند و 26 نفر از آنها مالک سیم کارت دائمی بوده‌اند. از میان 24 درصد پرسش شوندگانی که اظهار کرده‌اند برغم در اختیار داشتن اطلاعات کافی از طرح، ترابرد نخواهند کرد نیز 52 درصد سیم کارت اعتباری دارند و 58 درصد از سیم کارت دائمی استفاده می‌کنند.
پایان بخش اول/