در بخش دوم بررسی نظرات کاربرانی که در نظرسنجی سایت ترابردپذیری شرکت کرده بودند، براساس آمار ثبت شده مشخص شد که بیشترین منبعی که افراد از آن طریق با طرح ترابردپذیری آشنا شده‌اند، سایت‌های خبری بودند. 43 درصد از کاربران منبع اطلاع رسانی را سایت های خبری اعلام کرده‌اند و پس از آن تبلیغات تلویزیونی با 21 درصد دومین منبع ارجاع اطلاعات درباره طرح ترابردپذیری بوده است. 10درصد از افراد هم از طریق دوستانشان با طرح ترابردپذیری آشنا شده‌ند، 8 درصد از طریق رسانه‌های اجتماعی و 2 درصد از طریق پیامک تبلیغاتی با طرح آشنا شده‌اند. روزنامه‌ها و مجلات سهم 4 درصدی در معرفی طرح داشته‌اند و 12 درصد از کاربران نیز اعلام کرده‌اند که از روش‌های دیگر اطلاعات اولیه را درباره این طرح بدست آورده‌اند.

در بخش دیگری از این نظرسنجی از کاربران پرسیده شد که آیا حاضرند انجام طرح ترابردپذیری را به دیگران توصیه کنند که 62 درصد پاسخ بلی و 18 درصد پاسخ منفی داده‌اند و 20 درصد با انتخاب گزینه نمی دانم، نشان داده‌اند که یا هنوز از ابعاد و اثرات طرح ترابردپذیری اطلاعی ندارند و یا نسبت به عملکرد بهینه اپراتورها در این حوزه مطمئن نیستند.

کاربرانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند درباره نتیجه اجرای طرح ترابردپذیری اظهار نظر کرده‌اند و در پاسخ به این سئوال که آیا ترابردپذیری منجر به رقابت اپراتورها و بهبود خدمات آنها می‌شود 42 درصد اعلام موافقت کرده‌اند، 36 درصد کاملا موافق بوده‌اند، 7 درصد از افراد کاملا مخالف بودند و 9 درصد مخالف. 6درصد از افراد هم با انتخاب گزینه بی تفاوت ، رای ممتنع داده اند.

در ادامه کاربران به کیفیت فنی و اجرایی طرح ترابردپذیری امتیاز داده‌اند که مطابق نتایج ثبت شده 29 درصد با انتخاب گزینه خوب از کیفیت طرح اعلام رضایت کرده‌اند، 11درصد آنرا عالی دانسته‌اند، 12درصد گزینه بد را انتخاب کرده‌اند و 9 درصد با انتخاب گزینه خیلی بد ، نشان داده‌اند که به سختی با مشکلات طرح ترابردپذیری درگیر شده‌اند. 39درصد از افراد هم با انتخاب گزینه متوسط نشان‌داده‌اند که نه مشکل خاصی در طرح دیده‌اند و نه رضایتمندی قابل ذکری دارند.

درباره نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی اپراتورها نیز، شرکت کنندگان با پاسخ به سئوال اینکه کدام رسانه یا شیوه را مناسب‌تر می‌دانید اظهار نظر کرده‌اند.
طبق آمار ثبت شده 36 درصد تبلیغات تلویزیونی را مناسب تر دانسته‌اند و 26 درصد سایت های خبری را انتخاب کرده‌اند. 24 درصد ترجیح داده‌اند که از طریق رسانه‌های اجتماعی اطلاعات فعالیت‌ها و خدمات اپراتورها بدست بیاورند و 7 درصد با انتخاب گزینه از طریق دوستان، ترجیحشان به تبلیغات دهان‌به دهان را نشان داده‌اند. 5 درصد سایر راه‌ها و 2 درصد نیز پیامک تبلیغاتی را اعلام کرده‌اند.

پایان بخش دوم