چندی پیش سایت ترابرد نظرسنجی را از «مشترکان ترابرد کرده» یا افرادی که در مورد طرح ترابردپذیری شنیده‌اند انجام داد.

حاصل این نظرسنجی‌ها در سه گزارش زیر منتشر شده است:

تحلیل آماری نظرسنجی ترابردپذیری – بخش اول

تحلیل آماری نظرسنجی ترابردپذیری – بخش دوم

تحلیل آماری نظرسنجی ترابردپذیری – بخش سوم

واما همان‌طور که اعلام شده بود سه نفر از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به قید قرعه به عنوان برندگان جایزه کارت هدیه ۲۰۰ هزارتومانی اعلام می‌شوند:

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • Gmail

برندگان قرعه‌کشی برای نظرسنجی ترابردپذیری