استفاده از USSD برای تبادل اطلاعات و تراکنش‌های مالی از جنبه‌های مختلفی اهمیت دارد در این اینفوگرافیک به بعضی از موارد اهمیت کدهای USSD پرداخته شده است. نقش USSD در بانکداری موبایل، حفظ محیط زیست و تجارت الکترونیک بدون دسترسی به اینترنت از اهمیت فراوانی در کشور ما و بسیاری از کشورهای دنیا برخوردار است.

چرا کد USSD مهم است
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • Gmail

اینفوگرافیک: چرا کد USSD مهم است